Er wordt uitgegaan van de standaard spelregels opgesteld door de KBKB, wanneer hiervan afgeweken wordt, kan je dat terugvinden in onderstaand bestand.
Vanaf dit jaar zijn deze uitzonderingen op de spelregels aangepast aan de nieuwe spelregels die zijn opgesteld door het IKF.
Voor alle onvoorziene omstandigheden, ligt de beslissing bij de tornooileiding.

U kan de spelregels hier bekijken!.

Ook het wedstrijdfomulier kan u hier terugvinden


U kan hier de FAQ terugvinden